Újból elrendelték a veszélyhelyzetet

A november 4-én elrendelt veszélyhelyzetet a Kormány előbb február 8-áig meghosszabbította, majd újabb veszélyhelyzetet hirdetett ki. A régi és új rendkívüli jogrend kapcsolódását kívánjuk az alábbiakban megvilágítani.

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet hatályát az Országgyűlés a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvénnyel 2021. február 8-ig hosszabbította meg. A határidő lejártával a Kormány a 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel hatályon kívül helyezte a veszélyhelyzetet kihirdető 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletet, és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8-tól. 

Az Alaptörvénynek megfelelően a veszélyhelyzetet kihirdető rendelet tizenöt napig marad hatályban, azonban a Kormány ismét kérni fogja az Országgyűlés felhatalmazását a rendelet hatályának 90 nappal történő meghosszabbításához. 

Mivel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott egyes kormányrendeletek a veszélyhelyzet megszűnésével egyidejűleg hatályukat vesztik, a veszélyhelyzetet újból kihirdető 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet rendelkezik e kormányrendeletek újbóli hatálybalépéséről és alkalmazhatóságáról. E rendeletek tartalmát a kormányrendelet nem érinti, ugyanakkor a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzeten a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. 

Forrás: jogkoveto.hu