Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok védelme

A MÖSZ (Mentődolgozók Önálló Szakszervezete)- figyelemmel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló a 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire is - minden tőle elvárható intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében, beleértve különösen az egyes szolgáltatások igénybevételéhez esetlegesen szükséges hitelkártya adatok Magyarországon mindenkor elérhető legkorszerűbb eszközökkel történő védelmét is. 

Honlapunk megtekintéséhez általában nem kérünk semmilyen Önre vonatkozó személyes adatot. Mindemellett egyes esetekben - például ha Ön valamilyen terméket kíván vásárolni honlapunkon keresztül, vagy igényt tart valamely szolgáltatásunkra, melyhez ezen adatok ismerete elengedhetetlen - szükségünk lehet az Ön a nevére, telefonszámára, címére, hitelkártya és tagsági kártya számára vagy e-mail címére. Ilyen esetekben természetesen honlapunkon Önt előzetesen tájékoztatjuk erről annak érdekében, hogy Ön személyes adatairól rendelkezve eldönthesse, az ilyen adatszolgáltatáshoz kötött szolgáltatásunkat igénybe kívánja-e venni. Az említett előzetes tájékoztatás az itt említett feltételekre történő utalás révén kiterjed arra is, hogy a MÖSZ az Ön személyes adatait milyen módon és célra használja fel. Amennyiben Ön személyes adatai felhasználására engedélyt ad, ezzel felhatalmazza a MÖSZ-t azok itt ismertetett feltételek mellett történő felhasználására. 

Általános szabályként a MÖSZ az Ön által megadott személyes adatokat csak a szükséges mértékben és csak a honlapunkon Ön által igényelt szolgáltatás nyújtása céljából használja fel. Amennyiben ettől eltérően személyes adatait honlapunk vagy az azon nyújtott szolgáltatások fejlesztéséhez kívánjuk felhasználni, erre vonatkozóan honlapunkon minden esetben külön engedélyt kérünk Öntől. Amennyiben Ön ezt a külön engedélyt nem kívánja megadni, vagy az engedély megadását követően bármikor úgy dönt, hogy az engedélyt visszavonja, erre a honlapunkon a megfelelő ikonra, címre vagy az esetenként Önnek küldött e-mail-ben megadott címre történő kattintással bármikor lehetősége van. 

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét arra, hogy honlapunk felkeresése esetén az Ön IP-címe regisztrálásra kerül, amely azonban nem teszi lehetővé, hogy hozzáférhessünk az Ön személyes adataihoz tekintettel arra, hogy az említett adatvédelmi törvény értelmében azokat az Ön Internet-szolgáltatója még kérésünkre sem adhatja ki részünkre. Ugyanakkor ezeket az adatokat különféle statisztikák és elemzések készítésére felhasználjuk annak érdekében, hogy honlapunkat illetve az azokon nyújtott szolgáltatásokat folyamatosan fejleszteni tudjuk. 

Szeretnénk tájékoztatni arról is, hogy honlapunk az Önnel történő első kapcsolatfelvétel során egy kis fájlt, ún. "cookie"-t helyez el az Ön számítógépének merevlemezén annak érdekében, hogy honlapunk másodszori illetve további felkeresése esetén annak letöltése és az azon történő barangolás az Ön számára gyorsabbá és egyszerűbbé váljon. Természetesen keresőprogramjában Ön beállíthatja azt, hogy minden esetben dönthessen a "cookie" letöltésének engedélyezéséről vagy annak megtagadásáról. Ezzel kapcsolatban kérjük vegye figyelembe, hogy a "cookie" letöltésének megtagadása esetén honlapunk bizonyos részei illetve szolgáltatásai esetenként nem működnek megfelelően, illetve bizonyos szolgáltatásainkhoz ennek hiányában nem férhet hozzá. 

Tekintettel arra, hogy a MÖSZ-nek nem áll módjában a közölt személyes adatok valódiságának illetve annak ellenőrzése, hogy azokat valóban a jelzett személy szolgáltatta-e ki, a MÖSZ az ilyen jellegű esetleges visszaélésekért, illetve az azokból eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért nem vállal felelősséget. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az Ön nevében bárki Önre vonatkozó személyes adatot szolgáltatott ki részünkre, kérjük haladéktalanul értesítsen bennünket e körülményről. Ezen értesítés beérkezését követően nyomban gondoskodunk az Ön nevében kért szolgáltatás, illetve az Ön adatainak törléséről kivéve, ha Ön ettől eltérő nyilatkozatot tesz.

A Honlapunkon közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek.

Az információk

Mindent megteszünk azért, hogy a Mentődolgozók Önálló Szaszervezete hivatalos honlapján található információkat megbízható forrásokból szerezzük be. A MÖSZ nem felel ezen források hibáiért és hiányosságaiért. A MÖSZ és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízott képviselői semmilyen körülmények között sem tartoznak felelősséggel Önnek vagy bárki másnak olyan döntésekért vagy lépésekért, amelyet a hivatalos honlapon található információk alapján hoztak vagy tettek, továbbá semmilyen járulékos, különleges vagy hasonló kárért sem. 

Hivatalos honlapunk egyes linkjei olyan harmadik felek által fenntartott website-okra mutatnak, amelyeket a MÖSZ-nek nem áll módjában ellenőrizni. A MÖSZ semmilyen felelősséget nem vállal az egyéb website-okon található információk pontossága vagy bármely más tulajdonsága tekintetében. 

Tartalom felhasználása

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.
Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) engedély kell. 

Képek felhasználása

A honlapon megtalálható képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A honlapon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.