Igazságos, garantált és átlátható előmeneteli rendszert akarnak

"A beterjesztett törvényjavaslat az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat gyakorlatilag semmissé teszi."

"Az egészségügyi szakdolgozók 2024. március 1-től megvalósuló béremeléséhez kapcsolódó "JAVASLAT a kiemelt besoroláshoz 2024. március 1-től" című tervezetről az MSZ EDDSZ és a MÖSZ alábbi véleményt, észrevételeket alakította ki.

A 2023. június 28-án aláírt Stratégiai Partnerségi Megállapodás alapján szeptember 4-én informális egyeztetést folytattunk Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár úrral és egy munkatársával az előzetesen rendelkezésünkre bocsátott "Az egészségügyi szakdolgozók béremelésének második üteme" című koncepciót.

A koncepciót – államtitkári kérésre - nem ismertettük a tagságunkkal, mert még ez egy előkészítő szakaszban lévő tervezet volt az államtitkár tájékoztatása szerint.

Az informális egyeztetésen jeleztük, hogy a koncepcióban foglaltakat nem fogadjuk el.

A már ott jelzett álláspontunk szerint a koncepció szakmaiatlan és teljes mértékben ellehetetleníti a bizalmat a munkavállalók egymás közötti, illetve a munkaadók és a munkavállalók közötti kapcsolatban.

Az egészségügy mint közszféra nem egy magáncég magánforrásból, hanem közpénzből közszolgáltatásokat nyújtó ágazat, ahol garantálni kell a teljes átláthatóságot úgy az ágazatban foglalkoztatottak, mint a közszolgáltatást igénybe vevők betegek és hozzátartozók számára egyaránt.

A javaslat szerint kizárólag a munkáltató egymaga dönthet arról, hogy kit, hová sorolhat be, úgy, hogy a munkában eltöltött idő nem számít, teljes mértékben felborul minden logika és a társadalmi igazságosság egyaránt.

A Kormány (BM) szeptember 23-án tette közzé "a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló törvény" előterjesztést társadalmi egyeztetésre. A társadalmi vitára bocsátott előterjesztés normaszövegét az egészségügyi államtitkárság nem küldte meg részünkre annak ellenére, hogy erre kötelezettséget vállalt a Stratégiai Partnerségi Megállapodásban.

A társadalmi egyeztetés során az előterjesztéshez az MSZ EDDSZ és a MÖSZ képviseletében - a szeptember 30-i határidőben észrevételeket és javaslatokat tettünk.

Az előzőekben ismertetett koncepción alapuló Előterjesztést ezért jelen formájában szintén nem tudtuk elfogadni.

A Stratégiai Partnerségi Megállapodás alapján kezdeményeztük "a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló törvény" előterjesztés egészségügyi ágazatot érintő tárgyköreiben, illetve az "Egészségügyi szakdolgozók béremelésének második üteme" című koncepció kialakításában a Stratégiai Partnerek közvetlen egyeztetését az Előterjesztés megvitatására, illetve az esetleges konszenzus megteremtése és megállapodás megkötése érdekében.

Az általunk kezdeményezett egyeztetésre legnagyobb sajnálatunkra nem került sor.

A Kormány 2023. október 17-én benyújtotta az Országgyűlésnek a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló T/5655. számú törvényjavaslatot. A törvényjavaslat a társadalmi egyeztetésre bocsájtott előterjesztéshez képest semmilyen változást nem tartalmaz, az általunk javasoltakat teljes egészében figyelmen kívül hagyva.

A jogállási törvény (Eütev.) meghatározza az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók, valamint a Kormány által rendeletben meghatározott egészségügyben dolgozó számára – az egészségügyi tevékenységgel járó különös felelősségre és az egészségügyi dolgozók leterheltségére tekintettel – a sajátos egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat.

A beterjesztett törvényjavaslat az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat gyakorlatilag semmissé teszi.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló szakdolgozó béremelésére jogi garanciát nem tartalmaz, azt a munkáltató mérlegelésétől teszi függővé.

Az általánostól eltérő munkafeltételek ellentételezését csak szűk körben teszi lehetővé, a miniszter által meghatározott létszámban.

Ezeket a javaslatokat nem tudjuk támogatni.

Az egészségügyi szakdolgozók 2024. évi béremelésének második ütemét támogatjuk!

Javasoljuk az egészségügyi szakdolgozók előmeneteli rendszerének megtartását az orvosi előmenetelhez hasonlóan.

Felkérjük a kormányt, hogy a törvényjavaslat tárgyalása során módosító javaslatával teremtse meg az egészségügyi szakdolgozók igazságos, garantált és átlátható előmeneteli rendszerét." 

Dr. Cser Ágnes MSZ EDDSZ elnök, Toma Lajos MÖSZ elnök
Címkék: