Indulhat a licenc képzés

Palliatív orvoslás, neurosonológia, alvásmedicina szakértő. Beavatkozási, interdiszciplináris és specializációs licenc – néhány új fogalom és új szakterület, amelyeket meg kell tanulnunk az egészségügyben. Módosultak ugyanis az ágazati képzések; a szakirányú szakmai képzések és továbbképzések mellett megkezdődhetnek a licenc képzések is.

Bár a szaktárca eredeti elképzelései szerint már szeptemberben kihirdették volna az új licenc képzések tartalmára vonatkozó jogszabályt, az első képzések a keddi Magyar Közlönyben megjelent 69/2013. (XI. 19.) EMMI-rendelet hatályba lépését követően kezdődhetnek. A rendelkezéscsomag több egészségügyi képzéssel kapcsolatos jogszabályt módosít; érinti az egyes szakvizsgák és licencek megszerzésének előfeltételeit és követelményeit.

Az új képzési rendszert, az úgynevezett licenc képzést a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet vezette be, amely az alapképzésben megszerezhető kompetenciákon túl, egyes speciális tevékenységek ellátásához teremti meg a feltételeket. Nem nyújt új szakképesítést, az alapképzés során megszerzett ismeretek kiegészítését, bővítését, további specializálását szolgálja. Célja a többi közt az orvostudomány fejlődése következtében bevezetett új eljárások és eszközök alkalmazásának elsajátításához szükséges ismeretek elsajátíttatása, az egyes szakmák közötti határterületeken speciális szakismeret megszereztetése, így gyors és rugalmas alkalmazkodás biztosítása a különféle szakterületeken megfogalmazódó igényekhez.

Az eredeti jogszabály megjelenésének idején, tavaly szeptemberben a licenc képzések rendszerének alapjait teremtették meg. A rendeletben foglalt szabályozás tartalmazza az adott tevékenységeknek és kompetenciáknak az egészségügyért felelős miniszter által licencként történő elfogadását megelőzően lefolytatott szakmai egyeztető folyamat részletes leírását. Ez biztosítja, hogy olyan tevékenységeket, kompetenciákat fogadjanak el, amelyekre tényleges gyakorlati igény van, és hozzájárulnak a betegellátás hatékonyságának és minőségének javításához. Licenc képzést a jogszabály alapján az egyetemek szervezhetnek, mivel a szakirányú szakképzés megszervezésére is ők jogosultak, és a két rendszer szorosan összefonódik.

A szaktárca egészségügyért felelős államtitkárságától korábban kapott információk szerint a tavalyi rendelet alapján az idei első félévben szakmai és érdekképviseleti szervek bevonásával határozták meg a konkrét képzések tartalmát, ezt követően pedig elindították a jogszabály módosításának folyamatát. Az új licenc képzések tartalmára vonatkozó jogszabályt követően kezdődhetnek az első képzések.

Szakorvosi licencek listája

Licenc megnevezése

Licenc típusa

Képzési idő

1. Endoszkópos ultrahang vizsgálatok

beavatkozási 

12 hónap

2. Mellkas-sérültek traumatológiai ellátása

beavatkozási

12 hónap

3. Neurointervenció

beavatkozási

15-24 hónap

4. Neurosonológia

beavatkozási 

24 hónap

5. Hipertonológia 

interdiszciplináris 

24 hónap

6. Lipidológia   

interdiszciplináris

24 hónap

7. Neuro-ophtalmológia

interdiszciplináris 

12 hónap

8. Vascularis neurológia

interdiszciplináris

36 hónap

9. Alvásmedicina szakértője (Szomnológus)

specializációs 

24 hónap

10. Obezitológia 

specializációs 

16 hónap

11. Palliatív orvoslás  

interdiszciplináris

12 hónap

12. Diabetológia 

interdiszciplináris 

24 hónap

13. Foniátria 

specializációs 

12 hónap

(Forrás4. melléklet a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelethez)


A tavalyi rendeletet a mostani egyebek mellett új fogalmak bevezetésével egészíti ki. Eszerint a beavatkozási licenc a megszerzett szakképesítéshez kapcsolódóan meghatározott, a szakképesítés során el nem sajátítható speciális beavatkozás(ok) elvégzésére jogosít. Az interdiszciplináris licenc két vagy több szakterület határterületét képező, speciális ismereteket igénylő, egyetlen szakképesítés által le nem fedett szakmai területen történő tevékenység végzésére, míg a specializációs licenc valamely szakképesítés részét képező szakterületen, a szakképesítés megszerzése során elsajátított ismereteknél bővebb, speciális ismeretet, jártasságot biztosító, komplex ismereteket magába foglaló tevékenységi kör végzésére jogosít az adott szakmai területen.A napvilágot látott rendeletcsomag szerint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályai úgy módosulnak, hogya szakképzés akkreditációjának kezdeményezéséről az egészségügyi szolgáltatónak elektronikus úton kell tájékoztatnia az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (EEKH). Változások lesznek az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésében és módosul az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet is.

Mint azt a MedicalOnline korábban már megírta, ezek a rendelkezések leginkább a működési nyilvántartás aktualizálását szolgálják. Az EEKH adatfrissítési kampányba kezdett, miután elektronikusan is ellenőrizhetők a működési nyilvántartásban szereplő adatok. Az adatok változását mindenkinek 30 napon belül jelentenie kell, ehhez kapcsolódóan azonban a módosító csomag továbbképzési ajándékponto(ka)t helyez kilátásba.

Módosult az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet is. Eszerint szakorvosi szakképesítést általános orvosi oklevéllel rendelkezők, higiénikus orvosok és szakfogorvosok kaphatnak. Szakfogorvosi oklevéllel pszichoterápia ráépített szakképesítés is szerezhető. A rendelkezések szerint a szakképzés vagy annak egyes elemei részmunkaidős foglalkoztatásban is teljesíthetők, és az idegsebészet, valamint az ortopédia és traumatológia szakképesítések kivételével a szakképesítések a gyermekgondozási segély jogosultsági ideje alatt és a jogosultság megszűntét követő öt évben is teljesíthetők.


Forrás: medicalonline.hu

Címkék: