Itt a lista: kiderült, kik kapják meg az 500 ezer forintot

Megjelent a Magyar Közlönyben az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló kormányrendelet a kifizetés részletszabályaival. Ahogy a kormány számos alkalommal jelezte, a rendkívüli juttatás összege dolgozónként bruttó 500 000 forint, amely a több helyen foglalkoztatottaknak is csak egyszer, de például a részmunkaidősöknek is jár.


A rendelet arról szól, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel az egészségügyi és egészségügyben dolgozó, valamint a rendeletben külön felsorolt személyek egyszeri rendkívüli juttatásra jogosultak. A rendelet meghatározza, kik jogosultak a rendkívüli juttatásra. Azok, akik az alábbiaknál foglalkoztatottak:

 • a fekvő-, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,

 • egynapos sebészeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,

 • laboratóriumi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,

 • művesekezelést végző szolgáltató,

 • betegszállítást végző szolgáltató,

 • Országos Mentőszolgálat,

 • Országos Vérellátó Szolgálat.


Azok is, akik közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató alábbi egészségügyi dolgozói:

 • a  háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységben egészségügyi dolgozó,

 • a védőnői szolgálatban, valamint iskola-egészségügyi ellátásban foglalkoztatott védőnő,

 • az iskolaorvosi ellátást végző egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott főállású iskolaorvos,

 • az  otthoni hospice szolgálatok esetében a  NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben is szereplő egészségügyi szakmai tevékenységet ellátó foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,

 • az  otthoni szakápolási szolgálatok esetében a  NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben is szereplő egészségügyi szakmai tevékenységet ellátó foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,

 • a Büntetés-végrehajtás Központi Kórháznál (Tököl) egészségügyi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,

 • az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetnél egészségügyi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,

 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés k)  pontja szerinti azon közreműködő egészségügyi szolgáltató egészségügyi munkakörben foglalkoztatott,

 • az  Eütev. 4.  § a)  pont aa)  alpontja szerinti egészségügyi dolgozója, amely szolgáltató a  NEAK-kal szerződéses jogviszonyban nem áll, de közvetetten közfinanszírozott szolgáltatást nyújt a  közfinanszírozott szolgáltató telephelyén, a  közöttük fennálló közreműködői szerződés alapján.

Rendkívüli juttatásra jogosult a fentieken kívül

 • az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Családtervezési és Gyermekegészségügyi Szolgáltatási Osztály,

 • a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint

 • a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási (kerületi) hivatal Eütev. 4. § a) pont aa) alpontja szerinti egészségügyi dolgozója,

 • az  orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem esetében kizárólag a  közfinanszírozott egészségügyi ellátásban közvetlenül részt vevő egészségügyi dolgozó, valamint a  közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó intézmény működtetésében részt vevő egészségügyben dolgozó jogosult a rendkívüli juttatásra,

 • z  egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, a veszélyhelyzeti betegellátásban részt vevő orvostanhallgató,

 • a közfeladatot ellátó honvédelmi szervezet állományába tartozó, védelem-egészségügyi feladatot ellátó és védelemegészségügyben dolgozó személy,

 • a  belügyminiszter által irányított szervezet egészségügyi dolgozója,

 • a  szakellátást nyújtó helyi önkormányzatok esetében kizárólag a  közfinanszírozott egészségügyi ellátásban közvetlenül részt vevő egészségügyi dolgozók,

 • az  aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató főigazgatója és gazdasági igazgatója.

A  rendkívüli juttatásra való jogosultság feltétele, hogy az  egészségügyi vagy egészségügyben dolgozó a megnevezett szolgáltatónál, illetve munkáltatónál 2020. április 1-jén és az  igénylés kezdetének időpontjában is jogviszony valamelyikében állt, illetve a feltüntetett állományok valamelyikébe tartozott, akkor is, ha a rendeletben megjelölt időszakban elhalálozik.

A RENDKÍVÜLI JUTTATÁS ÖSSZEGE DOLGOZÓNKÉNT BRUTTÓ 500 000 FORINT, AMELY AZ ÉRINTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓT, AMI AZ ÉRINTETTEKET ABBAN AZ ESETBEN IS CSAK EGYSZER ILLETI MEG, HA EGYIDEJŰLEG TÖBB JOGVISZONY KERETÉBEN FOGLALKOZTATOTT. A JUTTATÁS A RÉSZMUNKAIDŐSÖKNEK IS JÁR.

Az egészségügyi szolgáltató munkáltató és a rendeletbe foglalt egyéb munkáltatók a rendkívüli juttatáshoz támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosultak, amely tartalmazza a szociális hozzájárulási adó összegét is. A  támogatás iránti igényét az  egészségügyi szolgáltató munkáltató és az  egyéb munkáltató a  NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be 2020. június 19-éig - olvasható a rendeletben.

Forrás: portfolio.hu

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet itt olvasható: