A Kormány 1329/2019. (VI. 5.) Korm. határozata az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2019–2020. évi gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről

A Kormány

1. egyetért hazánk egészségügyi biztonságának fenntartása
céljából az Országos Mentőszolgálat gépjárműparkjának megújításával, ennek
érdekében a  2019–2020. évben 254 mentőautó és az  azok
felszereléséhez szükséges mentéstechnikai eszközök beszerzésével;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi
erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pont szerinti
beszerzések érdekében 9 820 798 031 forint biztosításáról a 2020. évi
központi költségvetés 1. melléklet

 XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: pénzügyminiszter emberi
erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évi
költségvetés tervezése során

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
gondoskodjon az 1. pontban foglalt beszerzések lebonyolításáról;

Felelős: emberi erőforrások
minisztere

Határidő: 2020. december 31.

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva előzetesen
jóváhagyja, hogy az emberi erőforrások minisztere az Országos
Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2019–2020. évi
gépjárműbeszerzés és azok mentéstechnikai eszközökkel történő felszerelésének
megvalósítása érdekében a 2020. költségvetési év kiadási előirányzata
terhére legfeljebb 9 820 798 031 forint összeg mértékéig éven túli
kötelezettséget vállaljon.

 

  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök


Sikeres szavazat