Még egyszer a jogviszony átalakulásról (OKFŐ utasítások 2.0)

Jogi háttér

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) és az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2021. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján a hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatóknál (így az OMSZ-nál is) foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonya 2021. március 1-én alakul át az Eszjtv. szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.

A jogviszony átalakulásáról és az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezett tartalmáról az országos kórház-főigazgató 2021. február 3-án adta ki az alábbi dokumentumokat:
- „Tájékoztató a jogviszony átalakulásáról és az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezett tartalmáról”
- „Egészségügyi szolgálati munkaszerződés minta”

A munkáltató által választható opcionális tartalmak miatt, a „munkaszerződés minta” formanyomtatványként kezelendő! A tényleges, február 28-ig aláírandó egészségügyi szolgálati munkaszerződést minden dolgozó egyénileg, írásban fogja megkapni.

A törvény végrehajtásához, az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tartalmának megállapításához szükséges országos-kórház főigazgató utasítások 2021. február 9-én kerültek kiadásra:
- Az országos kórház-főigazgató 1/2021. OKFŐ utasítása az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól
- Az országos kórház-főigazgató 2/2021. OKFŐ utasítása az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő további jogviszony és a személyes közreműködő engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

A jogviszony átalakulás OKFŐ dokumentumai együttesen itt olvashatóak és letölthetőek:

Fizetési fokozat megállapítása

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy – ide nem értve az egészségügyben dolgozókat – fizetési fokozatát az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani, amelybe – többek között – bele kell számítani a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is.

Tekintettel arra, hogy a Kjt. rendelkezik arról, mely jogviszonyban töltött időt lehet beszámítani a közalkalmazotti jogviszonyba, így valamennyi, a korábbiakban már a Kjt. szerint figyelembe vett jogviszony beszámításra kerül az egészségügyi szolgálati jogviszonyban is a fizetési fokozat megállapításakor.

Illetmény megállapítása

Az illetmény fogalma az egészségügyi szolgálati jogviszonyban:
- az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy (= orvos, szakorvos, fogorvos, fogszakorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott, továbbá egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy) esetén az Eszjtv. 1.melléklete alapján meghatározott fizetési fokozat szerinti illetmény,
- az egészségügyi szakdolgozók esetén az ágazati előmeneteli szabályok szerinti (Eütev., 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet) fizetési fokozatnak megfelelő illetmény,
- az egészségügyben dolgozók esetén az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti alapbér.

Az egészségügy szakdolgozó és egészségügyben dolgozó illetménye úgy kerül megállapításra 2021. március 1. napjától, hogy annak összege nem lehet kevesebb annál az illetménynél, amire a közalkalmazott 2020. december 31. napján volt jogosult.


(MÖSZ)

Letölthető jogszabályok: