MÖSZ Hírek (2019.06.24.)

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság az OMSZ egységes szerkezetbe foglalt Kollektív Szerződését érvénytelenítő jogerős Fővárosi Törvényszéki ítélet végrehajtásának felfüggesztését rendelte el.

Az 1992-2016. évek közötti időszakban az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) mint munkáltató és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) mint kollektív szerződés-kötésre jogosult egyedüli szakszervezet a mentődolgozók gazdasági-szociális helyzetének, munkakörülményeinek javítására 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodást kötött.

Ugyanakkor az eltelt években a munka világában történt gyökeres jogszabályi változások, a megállapodások többszöri módosításai szükségessé tették a megállapodások aktualizálását, és a könnyebb kezelhetőség érdekében az egy okiratba történő összefoglalását, melyet a mentődolgozók is régóta jogosan igényeltek. A MÖSZ által kezdeményezett kollektív tárgyalások eredményeként, 2016. december 9-én az OMSZ és a MÖSZ egységes szerkezetbe (egy okiratba) foglalta a korábbi megállapodásokat (OMSZ KSZ).

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) – az egységes szerkezetbe foglalást követően - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon megtámadta az OMSZ KSZ-t. Az elsőfokú bíróság 2017. decemberében elutasította a MOMSZ alaptalan keresetét.

Az ítéletet a MOMSZ megfellebbezte, a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék a fellebbezésben foglaltaknak helyt adott. A Törvényszék ítéletével az OMSZ KSZ-t hatályon kívül helyezte, és ezzel egyidejűleg hatályba léptette a korábbi 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodásokat. 

A MÖSZ, mint II. rendű alperes (illetve az OMSZ, mint I. rendű alperes is) a törvényes határidőben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, mint legfőbb jogorvoslati fórumhoz. A kérelemben a másodfokú (álláspontunk szerint jogsértő) ítélet hatályon kívül helyezésével az elsőfokú, a jogszabályoknak megfelelő ítélet helyben hagyását kértük. 

Kezdeményeztük továbbá a másodfokú ítélet végrehajtásának felfüggesztését is, mivel annak végrehajtása az OMSZ több ezer alkalmazottját hozhatja hátrányos helyzetbe.
A mai napon érkezett a Kúria végzése, amelyben a Kúria a Fővárosi Törvényszék ítéletének végrehajtását felfüggesztette.

A végzés indokolása szerint a jogerős határozat végrehajtását a Kúria kivételesen felfüggesztheti. Ennek eldöntésénél különösen arra kell figyelemmel lenni, hogy a végrehajtást követően az eredeti állapot helyreállítható-e, vagy hogy a végrehajtás elmaradása nem okoz-e súlyosabb károsodást, mint amilyennel a végrehajtás felfüggesztésének elmaradása járna. A Kúria az előbbiek figyelembe-vételével a felülvizsgálati kérelemmel támadott határozat végrehajtásának felfüggesztését rendelte el.

Fentiek alapján kezdeményezzük az Országos Mentőszolgálat munkáltatónál az eredeti állapot helyreállítását, azaz az OMSZ KSZ ismételt alkalmazását.

A Kúria 2019. november 21-én tartja a felülvizsgálati tárgyalást.

Címkék: