MÖSZ Hírek (2019.12.11.)

VAN ÉRVÉNYES KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSÜNK!

A Kúria mai napon kihirdetett ítélete szerint az 1-77. számú formailag elkülönült, egyébként kollektív szerződéses hatályú OMSZ-MÖSZ megállapodások tartalmilag egy kollektív szerződésnek minősülnek, így a megállapodásokra a kollektív szerződés hatályára vonatkozó Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amint az ismeretes 2016. december 9-én az OMSZ mint munkáltató, és a MÖSZ mint kollektív szerződés-kötési-, illetve -módosítási képességgel rendelkező szakszervezet egységes szerkezetbe (egy okiratba) foglalta a korábbi 1-77. számú megállapodásokat, OMSZ Kollektív Szerződésként aláírva és kihirdetve.

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) mint munkavállalói érdekképviselet, bíróságon támadta meg az OMSZ Kollektív Szerződést, és kérte érvénytelenségének megállapítását. Az elsőfokú bíróság elutasította a MOMSZ keresetét, az OMSZ Kollektív Szerződés érvényességét állapította meg. A MOMSZ fellebbezésére a másodfokon eljáró törvényszék az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és megállapította, hogy a Kollektív Szerződés érvénytelen. Az egymásnak ellentmondó ítéletek után a megállapodásokat megkötő OMSZ és MÖSZ felülvizsgálati eljárást kezdeményezett a Kúriánál az ítélet megváltoztatására. Tette ezt annak érdekében, hogy a megállapodások alapján a mentődolgozókat megillető jogosultságok és juttatások megőrzése a jövőben is biztosított legyen.

A Kúria mai napon kihirdetett ítélete hatályában fenntartotta a 2016. december 9-én aláírt és kihirdetett OMSZ Kollektív Szerződés érvénytelenségét megállapító törvényszéki határozatot.

A Kúria ítéletében megállapította ugyanakkor, hogy az 1-77. számú formailag elkülönült, egyébként kollektív szerződéses hatályú OMSZ-MÖSZ megállapodások tartalmilag egy kollektív szerződésnek minősülnek, így a megállapodásokra a kollektív szerződés hatályára vonatkozó Mt. rendelkezéseket kell alkalmazni. Így továbbra is érvényes az, hogy az 1-77. számú megállapodást, mint kollektív szerződést csak a megállapodásokat megkötő felek, azaz az OMSZ és a MÖSZ módosíthatja, más szakszervezet erre nem jogosult. A Kúria a döntéssel megerősítette a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) több mint tíz éve megfogalmazott ítéletét, miszerint az OMSZ-MÖSZ megállapodások jogi természete szerint kollektív szerződés.

A MOMSZ támadása ellenére tehát alapvetően sikerült a mentődolgozókat megillető jogosultságokat és juttatásokat megőrizni. Az a tény azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a MOMSZ általi keresetindítás eredményeképpen egyes juttatások sajnos csak alacsonyabb mértékben illetik meg a mentődolgozókat, hiszen a 2016. december 9-ét követő kollektív szerződés-módosítások érvénytelenek.
A kihirdetett ítélet jelen pillanatban semmilyen hatással nincs a mentődolgozókat eddig is megillető költségtérítések és szociális-jóléti juttatások kifizetésére. Az elmúlt években szokásosan december hóban kifizetésre kerülő összegek változatlan értékben, ez év decemberében is hóközi átutalással megérkeznek minden arra jogosult mentődolgozó számlájára.

Ám nem állhatunk meg itt, az eddig elkezdett munkát tovább folytatjuk. A mentődolgozók helyzetének jobbítására, anyagi, erkölcsi megbecsültségének javítására további kezdeményezésekkel élünk, amelyekről folyamatos tájékoztatást adunk.

Címkék: 
Sikeres szavazat