MÖSZ Hírek (2020.01.14.)

IGY VÁLTOZIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK BÉRTÁBLÁJA 2020-BAN!

A jogállási törvény a közalkalmazotti- és a munkaviszonyban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók (alkalmazott egészségügyi dolgozók), valamint a kormány által rendeletben meghatározott egészségügyben dolgozók számra – az egészségügyi tevékenységgel járó különös felelősségre és az egészségügyi dolgozók leterheltségére tekintettel – a sajátos ágazati előmeneteli szabályokat állapít meg.

Az ágazati előmeneteli szabályok keretében foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó és egészségügyben dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a mellékelt 2020. január 1-től hatályos bértáblában foglalt összeg.

Az egészségügyi szakdolgozó jogállású mentődolgozókat 2020. január 1-i hatállyal kell átsorolni az egészségügyi szakdolgozói bértábla szerinti garantált illetményre. Így az új bértáblának megfelelő illetménynek a február havi kifizetésben kell megjelennie.

A TÉNYLEGES BÉREMELÉS MÉRTÉKE

A béremelés mértékét befolyásolhatja a mindenkori éves minimálbér és garantált bérminimum összege. A 2019. évi minimálbér 149.000 forint volt, a 2020. évi 161.000 forint, tehát a minimálbér az egészségügyi bértáblát (A fizetési osztály) 2019-ben és 2020-ban sem befolyásolja.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott garantált bérminimuma 2019-ben 195.000 forint volt, 2020-ban 210.600 forint. Akinek a bértábla szerinti garantált illetménye nem éri el a garantált bérminimum összegét, annak fel kell kerekíteni a garantált illeményét. A kinevezésben ezen illetményrész megnevezése „garantált bérminimum különbözet”.

A 2019. évi garantált bérminimummal korrigált 2019. évi szakdolgozói bértábla az alábbiak szerint alakult:


A 2020. évi garantált bérminimummal korrigált 2020. évi szakdolgozói bértábla az alábbiak szerint alakul:2020. január 1-től a tényleges béremelés az alábbi %-os mértékben teljesül:
2020. január 1-től a tényleges béremelés az alábbi összegekben (Ft) teljesül:Címkék: