MÖSZ Hírek (2020.11.05.)

A SZÉP KÁRTYA JUTTATÁSRÓL

Amint az köztudomású, a Kúria ez év elején érvénytelenítette a mentődolgozók többlet juttatásait tartalmazó 2016. december 9-én aláírt OMSZ Kollektív Szerződést és módosításait. Ezzel a 2016.
december 9-én aláírt OMSZ Kollektív Szerződés hatályát vesztette, és ismét a korábbi 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodások váltak érvényessé.

A Kúria megállapította, hogy Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkáltató, illetve a kollektív szerződés-kötési képességgel rendelkező Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) által az 1991. november 27. és 2016. december 8. közötti időszakban kötött, formailag
elkülönült, egyébként kollektív szerződés hatályú megállapodások tartalmilag egy kollektív szerződésnek minősülnek, azaz a szám szerint 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodás az OMSZ Kollektív Szerződése.

A Kúria ezzel az ítéletével megerősítette a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) 2007. évi ítéletét, miszerint az 1-77. számú megállapodás jogi természete szerint Kollektív Szerződés. Az 1-77. számú OMSZMÖSZ megállapodás, mint kollektív szerződés, hatályára, megkötésére, módosítására az Mt. vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Így továbbra is érvényes az, hogy a 2016. december 8-án hatályos kollektív szerződést – azaz az 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodást - csak az azt aláíró felek, azaz az OMSZ és a MÖSZ módosíthatja, más szakszervezet erre nem jogosult.

A Kúria ítéletének kézhezvételét követően kezdeményeztük az 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodás egységes szerkezetben és hatályos jogszabályi hivatkozásokkal történő kiadását. Sajnálatosan a tárgyalások a COVID 19 járvány miatti veszélyhelyzet alatt felfüggesztésre kerültek, majd a járvány enyhülésére tekintettel augusztusban folytatódtak. Október végén az OMSZ Kollektív Szerződés módosítás szövegtervezetét véglegesítettük. 

A módosítás szövegtervezetének elfogadásáról szóló november 2-i kollektív tárgyaláson a kollektív szerződést kötő, és a módosításra jogosult OMSZ és MÖSZ között a béren kívüli juttatásokról nem
született megegyezés. Az OMSZ a jelenleg folyósított havi 6.000 forint és a decemberben esedékes egyszeri 12.000 forint, összesen 84.000 forint - bérként kifizetett - pénzbeli juttatást kívánja fenntartani. A MÖSZ javaslata a pénzbeli juttatás helyett – a jövő évtől kezdődően - 100.000 forint összegű béren kívüli juttatás SZÉP KÁRTYA formájában történő biztosítása.

A javasolt 100.000 ezer forint összegű SZÉP Kártya juttatás összességében kevesebbe kerül a munkáltatónak, mint a most folyósított 84.000 forint összegű pénzjuttatás, ugyanakkor a
mentődolgozónak nettó 16.000 forint többletet jelent.

A felek megállapodtak, hogy az OMSZ felmérést kezdeményez a mentődolgozók körében, melyik juttatás élvez nagyobb támogatást. A felmérés eredményének ismeretében folytatódik a tárgyalás
és születik döntés a KSZ módosítás véglegesítésére.

Bízunk a mentődolgozók bölcs döntésében!

KÉRJÜK, HOGY A FELMÉRÉSBEN TÁMOGASD A MÖSZ SZÉP KÁRTYA JAVASLATÁT! 
Címkék: