Megjött a határozat a kényszernyugdíjazásokról

Szombaton megjelent a Magyar Közlönyben és ma már életbe is lépett az a kormányhatározat, amely a közalkalmazottak kényszernyugdíjazásának pontosabb részleteit tartalmazza. A szabály általánosságban nem mentesít olyan válságágazatokat sem, mint az egészségügy. S egyelőre nem szól a kabinetnek arról a már ismertté vált tervéről sem, hogy a közszférában a nyugdíjon túl dolgozók ne kaphassanak egyszerre bért és nyugdíjat. A  kormányhatározat három eszközt is használ a nyugdíjkorhatárt elért (és teljes nyugdíjjogosultságot szerzett) emberek kiszorítására a közalkalmazásból. Felszólítja  a minisztereit, hogy területükön 1. a jövőben ne alkalmazzák őket 2 a fennálló közalkalmazotti jogviszonyokat szüntessék meg velük, 3.  se vállalkozási, de megbízási szerződést ne kössenek ilyenekkel.Az összeomlással fenyegetett egészségügy számára különösen fontos lehet, hogy mindhárom esetre ad egy kibúvót a határozat: „ha azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja, a munkáltatói jogok gyakorlója a Kormány véleményének kikérését követően dönthet” másképp. Csakhogy e döntésében – s ezt is rögzíti a határozat  – a munkáltatót köti a kormány véleménye. Vagyis minden egyes esetben külön kell kérelmezni Magyarország Kormányának engedélyét, s hogy az eljárás ne csak végtelenül praktikus, hanem igen ízléses is legyen, nem az utánpótlási gondokkal küzdő alkalmazónak kell folyamodnia azért, hanem magának a munkavállalónak.Ha  a munkáltató a kérelemmel egyetért, van 8 napja, hogy továbbadja a miniszternek, neki újabb 8, hogy továbbadja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak, neki megint 8, hogy beterjessze a kormánynak - a kabinet  magának nem szabott határidőt a bölcs döntésre -, de ha az is megvan, akkor visszafelé már gyorsabban megy az információ: újabb 5+5 nap múlva már tudhatja is a munkáltató, hogy hogyan tovább...Pontosabban így nem igaz, mert van a mostani határozatnak egy olyan pontja, amely szerint  a nyugdíjazás miatt megüresedő közalkalmazotti álláshelyekre új „közalkalmazotti ... jogviszony nem létesíthető, és a feladat ellátására megbízási vagy vállalkozási szerződés nem köthető”. E tilalomra viszont semmilyen mentesítési lehetőséget nem kínál a szabály. Aminek pedig elég abszurd következményei lehetnek:  ha például egy továbbdolgozásra vállalkozó orvos személyes kérelme esetleg nem nyeri el a miniszteri kar tetszését, akkor azzal elúszhat az álláshely is, rossz esetben magával rántva egy szakrendelést, vagy egy kis kórházi osztályt.(forrás: Magyar Közlöny)