A MOMSZ hatályon kívül helyeztette a Kollektív Szerződést!

Minden mentődolgozó első kézből értesült az OMSZ 2019. február 19-i Hírlevelében „A MOMSZ követelésére hatályon kívül helyezték a Kollektív Szerződésünket” című eseményről. Az OMSZ Hírlevél tömören és tényszerűen tájékoztatott a Fővárosi Törvényszéknek az OMSZ Kollektív Szerződésének (KSZ) sorsát érintő aznapi – szóban kihirdetett – jogerős döntéséről. 

Amint az ismeretes, az 1992-2016. évek közötti időszakban az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) mint munkáltató és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) mint kollektív szerződés-kötésre jogosult szakszervezet a mentődolgozók gazdasági-szociális helyzetének, munkakörülményeinek javítására 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodást kötött. 

Ugyanakkor az eltelt években a munka világában történt gyökeres jogszabályi változások, a megállapodások többszöri módosításai szükségessé tették a megállapodások aktualizálását, melyet a mentődolgozók is régóta jogosan igényeltek. A kollektív tárgyalások eredményeként 2016. december 9-én az OMSZ és a MÖSZ aláírta az OMSZ Kollektív Szerződést (OMSZ KSZ). 

A kollektív szerződés célja az elmúlt időszakban kötött 1-77. számú OMSZ-MÖSZ kollektív szerződéses megállapodások rendelkezéseinek – az időközbeni jogszabályi változások megfeleltetésével és átvezetésével történő - egységes és átlátható kollektív szerződésben történő rögzítése. A kollektív szerződés az az eszköz, amellyel a jogszabályok kötelező előírásaitól a mentődolgozók javára el lehet térni. Az OMSZ KSZ aláírásával és kiadásával a mentődolgozók felé fennálló régi adósságot sikerült jelentősen csökkenteni. 

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) a megkötését követően a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon megtámadta az OMSZ KSZ-t. A Bíróság 2017. decemberében elutasította a MOMSZ alaptalan követelését. Az ítéletet a MOMSZ megfellebbezte, a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék a fellebbezésben foglaltaknak helyt adott. A Törvényszék az OMSZ KSZ-t hatályon kívül helyezte, és ezzel egyidejűleg hatályba léptette a korábbi 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodásokat. 

A MÖSZ – a másodfokú döntés írásos kézhezvételét követően – a törvényes határidőben a szükséges jogi lépéseket megteszi, felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Kúriához, mint legfőbb jogorvoslati fórumhoz. A kérelemben az ítélet megváltoztatását, az OMSZ KSZ ismételt hatályba léptetését kezdeményezzük. 

A MOMSZ által elért „siker” következtében a mentődolgozók az 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodásokban foglalt juttatásokat meghaladó, az OMSZ KSZ-ben elért többletjuttatásoktól és kedvezőbb munkafeltételektől eshetnek el. 

„Köszönjük meg” a mentődolgozókat ért veszteségeket a MOMSZ-nak! 

A hatályon kívül helyezéssel a mentődolgozókat ért veszteségek/hátrányok felmérése folyamatban van. Ám nem állhatunk meg itt, az elkezdett munkát tovább folytatjuk. A mentődolgozók helyzetének jobbítására, anyagi, erkölcsi megbecsültségének javítására további kezdeményezéseket teszünk, amelyekről folyamatos tájékoztatást adunk. 
 
Címkék: