A SZEF lassítaná az egyesülést

Több nyitott kérdés nehezíti a három konföderáció összeolvadását.
Akár napokon belül elkészülhetnek azok a munkaanyagok, amelyek alapján lezárulhat az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ), a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) május 1-jén bejelentett egyesülési folyamata – nagyjából ennyit sikerült megtudnunk az integráció állásáról.
A múlt héten számoltunk be a felek közötti konfliktusokról, amelyek egy része talán megoldódott, de információnk szerint még mindig vannak vitás kérdések.
A nézetkülönbségek markánsan a három konföderáció vezetőtestületeinek október 22-i közös tanácskozásán jelentkeztek, amikor a SZEF közölte: túl gyors az integrációs folyamat, és ez nem ad lehetőséget arra, hogy a tagszervezeteik a helyzetet értelmezzék. Mások viszont úgy vélik, éppen ennek a bejelentésnek – amelyről az ülés szétküldött emlékeztetőjéből sokan tudomást szerezhettek – az értelmezése jelent gondot az egyesüléssel kapcsolatos fejleményeket figyelemmel kísérő szakszervezeti tagok számára.
A SZEF felvetette ugyanakkor, hogy az összeolvadással összefüggésben még egyes vagyoni és személyi kérdések sem tisztázottak. Ezért szóba jött, hogy az új szövetség először csak valamiféle ernyőszervezetként jöjjön létre. Abban a csatlakozó konföderációk átmenetileg megőriznék az önállóságukat, miközben folyamatosan adnák át a feladatokat, így a teljes integrációra csak hosszabb átmeneti idő után kerülne sor.
Úgy tudjuk, az integrációt előkészítő bizottság és a munkacsoportok helyett azóta magasabb szinten, a konföderációk vezető testületeinek együttes ülésén folynak az egyeztetések, és már többször is tanácskoztak. Arról azonban, hogy mire jutottak egymással, egyelőre senki nem kíván nyilatkozni. Egy múlt heti közleményből is csak annyi derült ki, hogy az egyesülés a május 1-jén bejelentetteknek megfelelően halad, és az új szervezet várhatóan december 6-án megalakulhat – tudtuk meg.
Egyes vélemények szerint azonban valószínűnek tűnik, hogy kompromisszumos megoldás születik, tehát a konföderációk nem szűnnek meg azonnal. Információnk szerint az átmeneti idő a jelenlegi elképzelések szerint az új szerveződés bírósági bejegyzését követő egy év lenne.
Ennek – forrásaink szerint – van ésszerű magyarázata, ha ugyanis a három szervezet az alakuló kongresszussal egy időben mondaná ki a saját feloszlatását, az integráció eredményeként létrejövő új szakszervezeti szövetség hivatalos bejegyzéséig a több mint hatvan tagszervezet országos képviselet nélkül maradna. Rossz nyelvek szerint ráadásul előfordulhat, a bíróság akadékoskodni fog, mert a nyilvántartásba vétel szabályait a civil szervezetekről szóló törvény tartalmazza, ami az érdekképviseletek esetében elég nehezen alkalmazható.
Másfelől a SZEF által kívánatosnak tartott „lassítás” időt biztosít arra is, hogy a ma még le nem zárt kérdésekben döntsenek. Úgy tudjuk, egyebek mellett az új konföderáció vezetőtestületeinek összetételét illetően nem sikerült még minden fél számára elfogadható megoldást találni. Az egy évre tervezett átmenet alatt nyilván majd megegyeznek, most pedig elegendő, ha az integrációt levezénylő – és várhatóan csak egy évig regnáló – elnökségről megállapodás születik.
Érdekes különben, hogy az alapkérdésben állítólag nincs nézetkülönbség: mindhárom konföderáció a teljes összeolvadás híve, és nagyjából a vagyonról, illetve a tagdíjakról is megállapodtak – értesült lapunk szakszervezeti forrásból.


Forrás: nol.hu
Címkék: