A tisztán látás érdekében - tovább folyik a ködösítés

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló C. törvény kihirdetésével ismét napirendre került az „OMSZ-MÖSZ megállapodások vagy OMSZ Kollektív Szerződés” dilemmája. Egyes álláspontok szerint az 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodások nem minősülnek kollektív szerződésnek, illetve az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálybalépése után nem alkalmazhatóak.

A törvény rendelkezése:
19. § [Átmeneti rendelkezések]
(17) E törvény hatálybalépése nem érinti az e törvény hatályba lépése előtt megkötött kollektív szerződés hatályát.

A 2016. december 9-én aláírt OMSZ Kollektív Szerződést a MOMSZ megtámadására a Kúria hatályon kívül helyezte. A MOMSZ által elért „siker” következtében a mentődolgozók az 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodásokban foglalt juttatásokat meghaladó, a 2016. december 9-én aláírt és az azt követően módosított OMSZ KSZ-ben elért többletjuttatásoktól és kedvezőbb munkafeltételektől estek el. „Köszönjük meg” a mentődolgozókat ért veszteségeket a MOMSZ-nak!

Ugyanakkor az OMSZ és a MÖSZ között 2016. december 9-e előtt létrejött 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodásokat 
- a Legfelsőbb Bíróság az Mfv.II.10.608/2007/3. számú ítéletében, továbbá 
- ezen álláspontját megerősítve a Kúria (korábbi nevén Legfelsőbb Bíróság) Mfv.II.10.191/2019/9. számú ítéletében 
a formai elkülönültség ellenére is tartalmilag egy kollektív szerződésnek minősítette. 

Ezért - minden ellenkező híresztelés ellenére – a 2016. december 9-ig megkötött 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodás az OMSZ Kollektív Szerződése, amely a törvény 2020. november 18-i hatálybalépése után is hatályban marad.

A MÖSZ ennek megfelelően képviseli a mentődolgozók érdekeit és jár el a kollektív szerződés kérdésében.

http://mosz.hu/hirek/tisztán-látás-érdekében-tovább-folyik-ködösítés


Mentődolgozók Önálló Szakszervezete

Címkék: